Lidar Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Lidar Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami z Warszawy istnieje na rynku nieruchomości od 2001 roku. W czasie swojej działalności firma dała się poznać jako dynamiczny i odpowiedzialny zarządca nieruchomości. Specjalizujemy się w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych. Administracja nieruchomościami obejmuje ponadto obiekty komercyjne i spółdzielnie mieszkaniowe. W zakres administracji nieruchomością wchodzi: pełny serwis w zakresie obsługi administracyjnej, księgowej, technicznej i utrzymania czystości.

Zarządzanie nieruchomościami realizowane przez naszą firmę z Warszawy odznacza się pełną odpowiedzialnością i rzetelnością.

Nasze funkcjonowanie opiera się na doskonale dobranym zespole pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia, by zapewnić Państwu jak najlepsze wykonanie powierzonych zadań. Pracujący u nas zarządcy nieruchomości oraz administratorzy to specjaliści, którzy kompleksową zajmą się całą administracją nieruchomości.

W zarządzaniu nieruchomościami stosujemy nowoczesne i sprawdzone metody – dopracowane procedury, ciągle doskonalone i usprawniane, najnowsze oprogramowanie firmy ZUI Mieszczanin, które stosujemy w zakresie obsługi finansowo-księgowej oraz technicznej, dostępu do kartotek księgowych i rozliczeń przez internet.

Na początku naszej pracy związanej z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością ustalane są wszystkie szczegóły oraz opracowywane niezbędne raporty, tak aby cały proces ciążył na nas jako zarządcy nieruchomości i każdy klient czuł, że obsługa jest kompleksowa.

Wszystkim klientom, dla których zarządzanie nieruchomościami prowadzimy zapewniamy stały dostęp do kartotek księgowych: poszczególnych właścicieli, wyników rozliczeń mediów, tablicy informacyjnej i podstawowych dokumentów wspólnoty mieszkaniowej. Wdrożyliśmy z sukcesem system ISOF (Informatyczny System Obsługi Firmy) pozwalający na bieżąco śledzić obsługę dokumentów Wspólnot Mieszkaniowych, reklamacji zgłaszanych przez mieszkańców, archiwizować dokumenty wspólnoty w sposób umożliwiający dostęp do ich wersji elektronicznej w dowolnej chwili.
Wprowadziliśmy zintegrowany, elektroniczny dziennik podawczy dla dokumentów i wniosków przekazywanych przez mieszkańców. Na co dzień posługujemy się indywidualnymi numerami rachunków bankowych dla każdego właściciela lokalu, w ramach rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej, co całkowicie eliminuje pomyłki księgowe w zakresie ewidencjonowania wpłat właścicieli.

W procesie administrowania budynkami samodzielnie realizujemy przedsięwzięcia z zakresu utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym. Wykonujemy wszystkie niezbędne przeglądy okresowe wymagane Prawem budowlanym. Posiadane doświadczenie i wiedza w zakresie administracji i zarządzania nieruchomościami pozwalają zapewnić najdogodniejsze warunki eksploatacji budynku, przy dużym minimalizowaniu kosztów eksploatacji nieruchomości w długim okresie. Pracuje dla nas doświadczony zespół pracowników własnych oraz firm, które gwarantują wykonywanie usług na dobrym poziomie oraz zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń.

Jako zarządca nieruchomości posiadamy doświadczenie i umiejętność kompleksowego administrowania budynkami, ponadto stosujemy tylko sprawdzone procedury oraz posiadamy niezbędne licencje, co stanowi podstawę naszego sukcesu. Dzięki temu nasi klienci mogą czuć się pewnie i bezpiecznie.

Nasze mocne strony to:

 • egzekucja uprawnień właścicieli od developerów
 • zintegrowany elektroniczny system zarządzania wiadomościami i dokumentami
 • wypracowane i ciągle udoskonalane standardy obsługi nieruchomości
 • stały dostęp do indywidualnych kartotek właścicieli
 • sprawna windykacja zadłużeń
 • scentralizowany system obsługi reklamacji
 • obecność na terenie całej Warszawy i okolic.

 • Powierz nam zarządzanie i administrację budynkami, a zapewnimy obsługę na najwyższym poziomie. Zarządzanie nieruchomościami to dziedzina, w której jesteśmy naprawdę dobrzy. Zachęcamy do kontaktu z nami i do naszej firmy w Warszawie.

Oferujemy
m. in.

 • * usługi zarządzania/administrowania nieruchomościami
 • * prowadzenie księgowości dla wspólnot mieszkaniowych
 • * windykacja należności
 • * zarządzanie konserwacją nieruchomości
 • * utrzymanie porządku w nieruchomościach